Return to Közzétételi lista

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

 
Az első osztályba jelentkezők felvétele 
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. 
Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 
a) igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltött gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről 
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából. 

Első osztályosok beíratása: 2019. április 
Beiratkozás a felsőbb évfolyamokon: Előzetes telefonos egyeztetés után személyesen az egyeztetett időpontban.

A 2018-2019-es tanévben: 
8 évfolyamon 6 osztály, (1-2. és 3-4. összevont osztály) 
1 összevont (1-6. osztály) napközis csoport 
1 tanulószobai csoport (7-8. osztály)