Return to Közzétételi lista

Hétvégi házi feladat

Hétvégi házi feladat szabályai

Elvek:

„Az oktatás célja előidézni azt a legnagyobb mértékű neurózist, amit az egyén még összeroppanás nélkül képes elviselni.”

/W. H. Auden/

A követelmények színvonalának csökkentése nélkül arányosabb teherelosztásra törekszünk az otthoni felkészülésben:

  • Szempontokat adunk az otthoni feladatokhoz /mit kell tanulni, gyakorolni/.
  • A tantárgyat tanító nevelő mindig közli tanítványaival, hogy mi a tanulás elvárt alapja /könyv, segédanyag, vázlat/.
  • A tanulónak feladott írásbeli és szóbeli feladatok, a tanórán átvett tananyag gyakorlását, ismétlését, rendszerezését, elmélyülését kell szolgálnia.
  • A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

Korlátok:

  • A másnapra való felkészülési idő lehetőleg ne haladja meg az alsó tagozatban a napi egy, a felső tagozatban a napi másfél órát.
  • Az otthoni (tanulószobai) tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
  • Hétvégeken és szünetekre adott házi feladatok mennyisége se haladja meg a napi terhelést, annak érdekében, hogy a gyerekeknek legyen idejük pihenésre, feltöltődésre.
  • Nem lehet olyan jellegű házi feladatokat adni, amit a gyerekek még nem tanultak.
  • A házi feladatokat minden esetben javítani kell.