Return to Közzétételi lista

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Ebben a tanévben egy tanuló a hiányzásai miatt köteles évet ismételni. 
A felső tagozatban 9 tanuló kapott elégtelen osztályzatot valamely tantárgyból. Mindannyian lehetőséget kaptak a pótvizsgára, amit sikeresen teljesítettek. 
A pótvizsgázó tanulók számára a nyári szünidőben is szerveztünk korrepetálásokat minden szerdán 9-12 óráig. A tanulók igénybe vették ezt a lehetőséget, s ez is hozzájárult a sikeres vizsgához. 
A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt senki nem ismétel tanévet.