Kezdőoldal

HÍREK,  AKTUALITÁSOK

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A 2021-2022-es tanév ünnepélyes tanévnyitója
2021. 08. 31-én 16 órakor lesz
az iskola tornatermében.

A tanulók a tankönyveket az első tanítási napon kapják meg.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

AZ ARS NOVA MŰVÉSZETI ISKOLA BEIRATKOZÁST TART A 2021/22 TANÉVRE

 FESTÉSZET TANSZAKRA

 SZEPTEMBER 06-ÁN HÉTFŐN 14:00-16:00-IG

 PENICS ILDIKÓ TANÁRNŐNÉL

 AZ ELVÉGZETT ÉVFOLYAMRÓL BIZONYÍTVÁNYT ADUNK.

 TÉRÍTÉSI DÍJ 5000FT/ FÉLÉV.

 A HH és HHH-s NÖVENDÉKEKNEK AZ OKTATÁS INGYENES, ERRŐL IGAZOLÁST KELL HOZNI.

 AMENNYIBEN KÖTELEZŐ LESZ ÁTTÉRNI A DIGITÁLIS TANRENDRE, TANÁRAINK FEL VANNAK KÉSZÜLVE AZ OTTHONRÓL VÉGEZHETŐ DIGITÁLIS OKTATÁSRA.

A NÖVENDÉKEK AZ ISKOLÁNK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT RAJZ ESZKÖZÖKET HAZAVIHETIK!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

ÜGYELET A NYÁRI SZÜNETBEN

                 június 30.      július 14.      július 28.      augusztus 11.      augusztus 25.

 9.00 – 13.00 óráig

Elérhetőség:  +36 / 30 / 811 4254
                       suliesztergar@gmail.com

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zeneiskolai beiratkozás dokumentumai letölthetők innen:

Jelentkezési lap
Tájékoztató

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

HIRDETMÉNY

a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, továbbá a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. §-ában foglaltak alapján:
értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2021. április 16. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

A tankötelezettsége teljesítését 2021. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ-kártyája,
– a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.
Hivatkozva a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat 2. pontjában foglaltakra, a 2021/2022. tanévre elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Veszprém, 2021. március 16.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»