Kezdőoldal

HÍREK,  AKTUALITÁSOK

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

ÜGYELET A NYÁRI SZÜNETBEN

                 június 30.      július 14.      július 28.      augusztus 11.      augusztus 25.

 9.00 – 13.00 óráig

Elérhetőség:  +36 / 30 / 811 4254
                       suliesztergar@gmail.com

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zeneiskolai beiratkozás dokumentumai letölthetők innen:

Jelentkezési lap
Tájékoztató

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

HIRDETMÉNY

a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, továbbá a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. §-ában foglaltak alapján:
értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2021. április 16. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

A tankötelezettsége teljesítését 2021. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ-kártyája,
– a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.
Hivatkozva a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat 2. pontjában foglaltakra, a 2021/2022. tanévre elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Veszprém, 2021. március 16.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Farsang 2020. február 14.

Köszönjük a Szülői Munkaközösség aktív tagjainak a közreműködést, valamint a Polgárőrségnek, hogy vigyáztak a rendre!

A képek innen elérhetők.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Kémia Mobillabor projekt

2019. november 29-én Hertner András középiskolai tanár (iskolánk volt diákja) érdekes foglalkozást tartott a 6-8. osztályos tanulóknak. Kémiai kísérleteket mutatott be a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány támogatásával.

Élvezetes, vidám tanóra volt. Köszönjük Andrásnak, és segítőjének! Képek itt elérhetők.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Az erdélyi kirándulás a járványveszély miatt bizonytalan időre felfüggesztve!

Határtalanul Pályázat

A HAT-19-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, 
Legendák és mondák nyomában Erdélyben című pályázatunkat
a Bethlen Gábor Alap Bizottsága 
3 109 140 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Dudarral közösen pályáztunk. Iskolánkból 19 tanuló és 2 kísérő tanár vesz részt az erdélyi kiránduláson. 

Az utazás időtartama: 5 nap, 4 éjszaka
Az időpontja: 2020. április 20-24.
A pályázat tartalmazza az utazást, szállást, napi 3 étkezést (– Étkezések: reggeli, kétfogásos vacsora. Napközben tartalmas hidegcsomag 2 nagy szendvics, gyümölcs vagy édesség, ásványvíz), utasbiztosítást (Euró 30 biztosítási csomag),  az idegenvezető díját és a belépőket.
Az út során csak minimális zsebpénzre lehet szükség. (3000-5000 Ft-nak megfelelő román lej, ha a gyermek szeretne venni magának édességet, fagyit, ajándéktárgyat az ingyenes juttatásokon kívül.)
Korlátozott számban – a busz befogadóképességéig –  lehetőség van önköltségesen (30 000 Ft + belépők) utazni a csoporttal. 
 
Szállás:
Egyszerű, tiszta, rendes vendégházakban, ahol tudnak 50 fő felett szállást biztosítani.éjszaka:
1. éjszaka: Magyarlóna Bálintgazda Vendégház www.balintgazda.ro/
 

Program:

1. nap
Nagyváradon városnézés (Szent László-emlékek): Püspöki székesegyház, Kanonok sor, Szent László-szobor. A várban II. Rákóczi Györgyre emlékezünk, akit a szászfenesi csata után ideszállítottak és itt halt bele sérüléseibe. Rövid megálló a Királyhágón. Utazás tovább Kolozsvárra, ahol a város főbb nevezetességeivel ismerkedik meg a csoport: Mátyás király lovas szobra, Mátyás király szülőháza, református templom. Felelevenítjük Mátyás király és a kolozsvári bíró legendáját. Szállás Magyarlónán.
2. nap
A Tordai-hasadékban kirándulunk, itt található a Balika barlang, amelyet II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem kapitányáról neveztek el. Felelevenítjük a hasadékhoz fűződő Szent László legendákat. Parajd, látogatás a sóbányában. A parajdi sótelep Európa egyik legnagyobb sótartaléka. Korondon Ilyés Vészti Mihály fazekasházában teszünk látogatást. Korond főutcáján a kirakodóvásárban megnézzük, hogy milyen termékeket árusítanak. Szállás Gyergyószentmiklós környékén.
3. nap
 Gyergyószentmiklós határában a Rákóczi-szabadságharc alatt a császáriak által lerombolt Hiripné váránál felelevenítjük a legendát Both királybíróról, ki Gyergyó hős népét a nemzet ügye mellett vezérelte.
A  Gyilkos-tónál meghallgatjuk a vonatkozó legendákat. Sétát teszünk a Békás-szorosban. Madéfalván megemlékezünk a Rákóczi szabadságharc leverése után lemészárolt 200 székelyről. Ellátogatunk Gyimesbükkbe, az ezer éves határhoz, a Rákóczi-várromhoz. Szállás Csíkcsomortánban.
4. nap
Csíksomlyón a búcsú hagyományának kialakulásához fűződő legendákat ismerjük meg. Látogatás Keresden a Bethlen-kastélynál, melyet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vett meg és újít fel. Adományokat is viszünk, ismerkedünk. A Rákóczi-emlékév kapcsán előadjuk a helyieknek kis műsorunkat. Gyulafehérváron felidézzük, hogy itt választották erdélyi fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet . A dévai vár meglátogatása során az ismert balladát idézzük fel, Szállás elfoglalása Déván.
5. nap
A dévai kolostor bemutatása után Vajdahunyad várába látogatunk. Marosillyén meglátogatjuk Bethlen Gábor, a legnagyobb erdélyi fejedelem szülőhelyét.Politikai menekültként hosszabban időzött a birtokon Thököly Imre is. A Rákóczi-szabadságharc leverése után, 1716- ban a birtok a kászoni Bornemisza család tulajdonába került. Aradon a „Megbékélés parkban” megnézzük Zala György alkotását, a Szabadság- szobrot. Hazaérkezés.
 

A pályázat projektmenedzsere létrehozott egy facebook csoportot Határtalanul Dudar- Nagyesztergár címmel, az utazó gyerekek ill. szüleik, kollégák jelöljék be, oda tesz fel minden utazással kapcsolatos információt.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

BVZ ISKOLAI VAKÁCIÓ! – A VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAMJA

 

Pályázati azonosító: EFOP-3.3.5-17-2017-00059

A projekt kedvezményezettje: Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt címe: BVZ Iskolai Vakáció! – A Veszprémi Tankerületi Központ iskolai közösségi programja

Támogatási időszak: 2018.03.01-2019.08.31.

Elnyert támogatás összege: 64.947.892 Ft

Bővebben:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»